Presentasjoner fra Nordisk konferanse 2018, Act-Belong-Commit: together for mental health

Her kan deltakere laste ned noen av presentasjonene fra Nordisk konferanse 2018, Act-Belong-Commit: together for mental health.

Takk for tre inspirerende dager!

Once upon a time - the origins & evolution of Act-Belong-Commit

Professor Robert Donovan
Founder, Act-Belong-Commmit; Australia

Last ned presentasjon

Mental health promotion - the what, why & how

Vibeke Koushede, Senior Researcher
ABC for mental sundhed; Denmark

Last ned presentasjon

21 reasons for adopting ABC for mental health

Professor Robert Donovan
Founder, Act-Belong-Commit; Australia

Last ned presentasjon

Mental Health Promotion - from rhetoric to action

Vibeke Koushede, Senior Researcher
ABC for mental sundhed; Denmark

Last ned presentasjon

ABC og Folkehelsealliansen Trøndelag

Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag HUNT forskningssenter (NTNU)

Last ned presentasjon

Act-Belong-Commit in recovery (workshop)

Professor Robert Donovan
Founder, Act-Belong-Commit; Australia

Last ned presentasjon

Act-Belong-Commit in recovery (workshop)

Ruth Marie Donovan, høgskolelektor, HVL, Teknologiledelse,
Fakultet for økonomiske og administrative fag

Last ned presentasjon

Livsmestring i skolen (workshop)

Karen Therese Sulheim Haugstvedt spesialrådgiver, PhD, Ahus
Merethe Strand, assisterende rektor, Fenstad skole, Nes kommune

Last ned presentasjon

The ABC's of mental health & mental health promotion (workshop)

Vibeke Koushede, Senior Researcher
ABC for mental sundhed; Denmark

Last ned presentasjon

Recovery som felles faglig plattform - 6 år inn i arbeidet har det ført til endring?

Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef
Dagrunn Sømme, avdelingsleder ROP, prosjektleder FACT
Geir Byberg, brukerspesialist FACT

Last ned presentasjon

Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse

Solveig Bartun Rob
erfaringskonsulent, Kronstad DPS, Helse Bergen

Last ned presentasjon

Recovery-oriented mental health promotion interventions: listen to patient groups

Nina Helen Mjøsund, Ph.d., cand.san., spesialsykepleier i psykisk helse, Vestre Viken HF

Last ned presentasjon

Mental health promotion on a small-scale island society - ABC for mental health on the Faroe Islands

Monika Mohr, project manager, The Faroese Board of Public Health

Last ned presentasjon

Engasjement og deltagelse i nærmiljøet

Ruth Kjærsti Raanaas førsteamamnuensis, Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Last ned presentasjon

Fritidsaktivitet blant barn og unge. Et ABC-prosjekt for å fremme mental helse

Heidi Bjøntegaard, PhD kandidat, Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Last ned presentasjon

Sugen på rusfrihet

Sigurd Riste Andersen, familieterapeut, Diakonhjemmet Omsorg, Dialog

Last ned presentasjon

Langsomt ble livet mitt egetRecoveryreisen og Veiviserprosjektet

Inger Kari Nerheim
Veronika Nesse Hansen
Agathe Svela

Last ned presentasjon

Erfarenheter av implementering och forskningsresultat från Peer Support med NSPHiG

Elisabet Hurtado Lundberg
projektledare Peer Support

Last ned presentasjon

Mental illness& co-morbidities

Ida Bukholm, surgical specialist, professor (NMBU & UiO), leader of Patient Safety at NPE & former National Coordinator, Norwegian HPH network

Last ned presentasjon

VoV, TAG og FAST - 8-14 uker med fokus på fysisk aktivitet til barn og unge med psykiske lidelser

Paul Joachim Bloch Thorsen
seksjonsoverlege, Helse Bergen

Last ned presentasjon

Psykisk helseinformasjon i mottaksklasser

Warsame Ali
forsker, NAKMI

Last ned presentasjon

H E L S E (Health promoting group conversations with elderly)

Thomas Bernhard Thiis-Evensen, filosofisk praktiker, NSFP, Diakonhjemmet Omsorg, Dialog

Last ned presentasjon

Eldre, alkohol og ensomhet

Helga Bognø, prosjektleder
DNT Edru Livsstil

Last ned presentasjon