Ny frist for levering av abstrakt (10. april)!

Fristen for innlevering av abstrakt til Act-Belong-Commit: together for mental health er nå utsatt til 10.april


Les mer

Veileder for recoveryorientering av praksis

Ved Mestringsenheten i Sandnes kommune ønsker man å jobbe mer recoveryorientert. Derfor har de utviklet en egen veileder for sine ansatte.


Les mer