Test deg selv

Hvordan bruker du testen?

ABC guiden henvender seg til alle. Den henvender seg til mentalt friske mennesker som ønsker inspirasjon til å leve et aktivt og meningsfullt liv. Den henvender seg til personer som i perioder føler seg nedtrykte, og som ønsker å få mer ut av livet. Guiden kan også brukes av mennesker som har, eller har hatt en psykisk sykdom. I sistnevnte tilfelle kan den brukes som et supplement for å fremme mental helse samtidig med eventuell medisinsk behandling eller der det gis rådgivning. Uansett hva motivasjonen din er, håper vi at den kan inspirere og hjelpe deg.

Vi anbefaler at du arbeider deg gjennom de tre spørreskjemaene i den rekkefølgen de kommer. Du kan velge å gjennomgå alt på én gang, eller du kan ta ett avsnitt av gangen. På den måten kan du se hvordan du skårer innenfor hver av de tre ABC-kategoriene. Under hvert spørreskjema finner du lenke til ABC guiden i sin helhet. Der får du tips og råd i forhold til hver av de tre områdene.

Gjør noe aktivt

Helt enkelt handler det om å gjøre noe. Du kan holde deg fysisk aktiv på utallige måter – ved å gå en tur, drive med hagearbeid, spille fotball, svømme osv. Du kan holde deg sosialt aktiv ved å bruke tid med familien din, venner og kollegaer, eller være med i en klubb eller en forening. Du kan holde deg mentalt aktiv ved å lese en bok, løse en sudoku, spille et spill, eller gjøre andre aktiviteter som krever konsentrasjon. Du kan holde deg spirituelt aktiv ved å meditere, gå en stille tur i parken, i skogen eller langs vannet. Mange aktiviteter, som å gå på museum sammen med venner eller familie, involverer fysiske, sosiale og mentale aspekter på én gang. Som du kan se gjør du sikkert allerede noe som er godt for den mentale helsen din.

Fysisk aktivitet

Hvor ofte er du fysisk aktiv (for eksempel går tur, driver med hagearbeid, danser, løper, svømmer eller liknende)?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Mental aktivitet

Hvor ofte gjør du noe som krever at du tenker og konsentrerer deg, for eksempel leser, maler, spiller musikk, lærer noe nytt, løser et kryssord, spiller spill? (Se bort fra aktiviteter på jobben din)


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Sosial aktivitet

Hvor ofte har du kontakt med andre mennesker, for eksempel å møte noen, stoppe opp og snakke med forbipasserende, snakke i telefonen eller chatte online? (Se bort fra kontakt med arbeidskollegaer og familiemedlemmer som du bor sammen med)


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Spirituell aktivitet

Hvor ofte gjør du noe som kan betraktes som spirituelt, som å meditere, reflektere over meningen med livet, delta i en gudstjeneste eller tilbringe tid i naturen?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Resultat

Du kan gjøre noe godt for deg selv og din mentale helse ved å bli mere aktiv. Aktivitetsnivået ditt ligger i det nedre sjiktet, og du kan derfor overveie på hvilken måte du kan og har lyst til å ta det første skrittet for å bli mer aktiv. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og at den har gitt deg lyst til å arbeide med å forbedre den, og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme. Det er mange muligheter å bli mer aktiv på.

Du er godt på vei! Undersøk om det er noen områder der du har et lavt aktivitetsnivå, og tenk over hvordan du kan få flere aktiviteter inn i hverdagen. Gjerne aktiviteter du liker og som gjør deg glad. Husk at du ikke behøver å være like aktiv innenfor alle de nevnte områdene. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og har gitt deg lyst til å jobbe med å forbedre den, og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme.

Veldig bra. Aktivitetsnivået ditt er virkelig bra for den mentale helsen din. Fortsett slik! Det er viktig å fortsette med aktivitetene selv når du føler deg trett eller har det travelt, blant annet fordi det gir deg mer overskudd og gjør det lettere å håndtere problemer og stress.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Din poengsum

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Ferdig

Ideer til å gjøre noe

ABC guiden i sin helhet finner du i pdf’en under. Hvis du skårer lavt på noen områder og gjerne vil forbedre skåren din, kan du gjennomgå aktivitetene i det aktuelle avsnittet i guiden og velge ut og prøve de rådene som passer deg. Hvis du setter deg et mål om å gjennomføre spesifikke ABC-aktiviteter, foreslår vi at du velger deg en bestemt dato til å få dem satt i gang, og at du skriver dem ned i kalenderen din. Det kan hjelpe deg både med å huske dem, og til å utføre aktivitetene. Det kan kanskje være en hjelp for deg hvis du arbeider deg gjennom guiden sammen med en venn eller et familiemedlem. Spørreskjemaene viser kanskje at du kunne gjort mer på noen områder. Når du har arbeidet deg gjennom dem håper vi at du vil være motivert og inspirert til å foreta noen positive endringer i forhold til hvordan du lever livet ditt.

Gjør noe sammen

De sosiale relasjonene våre i form av familie, venner, kollegaer, og naboer har stor betydning for den mentale helsen vår fordi de er med på å gi oss en følelse av tilhørighet. Det å tilhøre ulike fellesskap bidrar til identitetsbygging og økt selvfølelse. Det kan være store eller små grupper samt lokale, nasjonale eller internasjonale nettverk. Det kan være en matklubb, en bokklubb, en kollegagruppe, en gruppe venner fra nabolaget, den lokale idrettsforeningen eller et online fellesskap. Innflyttere fra andre byer eller land mister ofte sitt tidligere nettverk og støtte fra familie og venner. Da kan nye fellesskap skapes på arbeidsplassen, på barnas skole, i foreningslivet eller ved å møte andre innflyttere.

Lokalsamfunnet

Hvor ofte deltar du i begivenheter i lokalområdet ditt (For eksempel musikkfestivaler, teater, markeder, gatefester, utstillinger, sameiemøter, lokale politiske arrangementer)?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Store folkefester

Hvor ofte deltar du i store folkefester, som sportsarrangement, konserter, kulturelle begivenheter der mange mennesker samles?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Resultat

Å gjøre mer sammen med andre vil sannsynligvis være godt for den mentale helsen din. Se på de ulike spørsmålene og velg deg ut ett eller to der du tenker du kan gjøre mer. På hvilket område vil du gjøre dette? Du behøver ikke gjøre like mye på alle områder. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og at den har gitt deg lyst til å jobbe med å forbedre den og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme.

Du er godt på vei. Engasjementet ditt i grupper og foreninger gir deg sannsynligvis en følelse av tilhørighet. Hvis du har tid og overskudd, kan du styrke den mentale helsen din ved å velge én eller to av de aktivitetene du liker best og så gjøre dem litt oftere. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og at den har gitt deg lyst til å jobbe med å forbedre den og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme.

Veldig bra. Du forsterker den mentale helsen din ved tilhørigheten din i foreninger og andre felleskap/grupper. Kanskje du kan oppmuntre familie og venner til å bli mer sosialt aktive ved å invitere dem til å bli med? Husk også å passe på deg selv så du ikke overdriver mengden av aktiviteter i hverdagen: alt med måte.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

På jobb eller i studiene

I hvor stor grad føler du deg som en del av en tett kollegagruppe eller en studentgruppe?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Spesielle interessegrupper:

Er du med i noen grupper, foreninger eller organisasjoner (For eksempel en idrettforening, kunstklubb, speidergruppe, bokklubb, danseskole, løpegruppe, teatergruppe, kortspillgruppe, hobbygruppe, kulturelle, politiske eller etniske grupper)?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Spesielle interessegrupper

Hvor mange grupper er du aktivt med i?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Spesielle interessegrupper

Hvor ofte deltar du eller har du kontakt med medlemmer av noen av disse gruppene?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Venner og familie

Hvor ofte er du sammen med venner, familie eller kollegaer etter jobb? (Det kan være å gå ut sammen, gå på tur sammen eller andre anledninger).


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Din poengsum

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Ferdig

Ideer til å gjøre noe sammen

ABC guiden i sin helhet finner du i pdf’en under. Hvis du skårer lavt på noen områder og gjerne vil forbedre skåren din, kan du gjennomgå aktivitetene i det aktuelle avsnittet i guiden og velge ut og prøve de rådene som passer deg. Hvis du setter deg et mål om å gjennomføre spesifikke ABC-aktiviteter, foreslår vi at du velger deg en bestemt dato til å få dem satt i gang, og at du skriver dem ned i kalenderen din. Det kan hjelpe deg både med å huske dem, og til å utføre aktivitetene. Det kan kanskje være en hjelp for deg hvis du arbeider deg gjennom guiden sammen med en venn eller et familiemedlem. Spørreskjemaene viser kanskje at du kunne gjort mer på noen områder. Når du har arbeidet deg gjennom dem håper vi at du vil være motivert og inspirert til å foreta noen positive endringer i forhold til hvordan du lever livet ditt.

Gjør noe meningsfylt

Å gjøre noe meningsfullt betyr å gjøre noe som gir en følelse av mening. Det kan være alt fra å lykkes med en utfordrende oppgave eller gjennomføre et mål du har satt deg, til å drive med frivillig arbeid eller gjøre noe godt for andre. Det bygger selvtillit og selvfølelse å gjøre noe du føler deg stolt over. Det behøver ikke nødvendigvis å være en stor sak. Det kan være å bake en god kake, gjøre en innsats på jobben eller i studiene, reparere en leke, en stol eller lære et nytt språk. Jo mer vi engasjerer oss i en sak, i en interesse eller i en gruppe, jo større følelse av egenverdi og livsglede får vi.

Holder du på med noe utfordrende for tiden?

For eksempel å pusse opp huset, delta på kurs, trene til et idrettsarrangement, lære en ny ferdighet som å spille gitar, male eller stå på skateboard.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Hvor ofte gjør du denne aktiviteten?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Utfordringer på jobb/studiet

Hvis du jobber eller studerer, er jobben/studiet mest utfordrende eller er det forholdsvis lett?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Tilhører du noen grupper, klubber eller organisasjoner?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Resultat

Det vil sannsynligvis styrke den mentale helsen din hvis du kan få flere kan-og-vil ting inn i hverdagen - aktiviteter som gjør deg glad og som gir deg energi. Gå gjennom de ulike spørsmålene og overvei hva du kan gjøre annerledes, og hvor du tror det er enklest å starte. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og at den har gitt deg lyst til å jobbe med å forbedre den og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme.

Du er godt på vei. De aktivitetene du har nå er gode for den mentale helsen din så fortsett med dem. Du kan se på svarene dine og se om du kan gjøre mer. Det kan for eksempel være å begynne med frivillig arbeid eller å gi deg selv en personlig utfordring. Husk at du ikke behøver å gjøre like mye innenfor alle områdene. Vi håper testen har hjulpet deg til å reflektere over den mentale helsen din og at den har gitt deg lyst til å jobbe med å forbedre den og kanskje til og med inspirere andre til å gjøre det samme.

Gratulerer med engasjementet ditt, det har en god effekt på den mentale helsen din. Husk å sette av tid til å tenke over de gode tingene du gjør for deg selv og andre.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Er du del av et utvalg i en av disse gruppene eller på jobben/studiene?

For eksempel kasserer, styremedlem, formann, nestleder, sekretær


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Er du politisk aktiv eller involvert i en gruppe med en uttalt merkesak?

For eksempel utsatte grupper, elever, dyrevelferd, beskyttelse av miljøet.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Frivillig arbeid

Er du frivillig i veldedighetsorganisasjoner, samfunnsgrupper, helse- eller sosial velferdsorganisasjoner eller i andre ikke-statlige grupperinger? For eksempel trener på et lag, mentor for en kollega, frivillig i Røde Kors.


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Hvor ofte driver du med denne formen for frivillig arbeid?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Hjelp i sin alminnelighet

Hvor ofte gjør du noe for å hjelpe andre, for eksempel hjelper en nabo, lager mat, gjør rent for en venn eller foreldrene dine, hjelper en elev med lekser?


0$

You need to select an item to continue

NESTE

Din poengsum

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Ferdig

Ideer til å gjøre noe meningsfylt

ABC guiden i sin helhet finner du i pdf’en under. Hvis du skårer lavt på noen områder og gjerne vil forbedre skåren din, kan du gjennomgå aktivitetene i det aktuelle avsnittet i guiden og velge ut og prøve de rådene som passer deg. Hvis du setter deg et mål om å gjennomføre spesifikke ABC-aktiviteter, foreslår vi at du velger deg en bestemt dato til å få dem satt i gang, og at du skriver dem ned i kalenderen din. Det kan hjelpe deg både med å huske dem, og til å utføre aktivitetene. Det kan kanskje være en hjelp for deg hvis du arbeider deg gjennom guiden sammen med en venn eller et familiemedlem. Spørreskjemaene viser kanskje at du kunne gjort mer på noen områder. Når du har arbeidet deg gjennom dem håper vi at du vil være motivert og inspirert til å foreta noen positive endringer i forhold til hvordan du lever livet ditt.