«Allerede ved innskriving bør man begynne å planlegge hvordan recovery prosessen skal fortsette etter endt behandling», mener Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent ved Kronstad DPS.

ROP har skrevet om hennes viktig foredrag: https://rop.no/aktuelt/meningsfull-aktivitet-ma-planlegges/

Takk Solveig, for ditt bidrag på konferansen!