Hva er ABC?

ABC for mental sunnhet: Hva er det?

ABC for mental sunnhet er en nytenkende helsefremmende innsats som utfordrer den eksisterende fokus på risiko og særlig utsatte. ABC står for «Act, Belong, Commit» og ble utviklet i Australia hvor den nå drives av Mentally Healthy Western Australia. Det er hentet til Danmark av Statens Institut for Folkesundhed hvor det fikk navnet ABC for Mental Sundhed og er nå tatt til Norge av Norsk HPH. ABC for mental sunnhet er den første forskningsbaserte innsats som retter seg mot hele befolkningen, og den gir et nytt, positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet. Det omfatter alt det som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker.

ABC for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at alle kan holde seg mentalt sunn ved å være aktive, pleie vennskap og relasjoner til andre mennesker, og ved å engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle.

På samme måte som vi kan, og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det også viktig å gjøre noe for å holde seg mentalt sunn. Dette har vi oppsummert i tre budskap:

A

Gjør noe aktivt

Det gjelder å holde seg aktiv på så mange måter som mulig. Forskning viser at mennesker som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og spirituelt aktive, har bedre mental helse enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive føler vi oss gladere, og det blir samtidig lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon.

B

Gjør noe sammen

Det er avgjørende for en god mental helse å ha følelsen av at man hører til og er en del av et felleskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil hen være i stand til å klare de utfordringene livet byr på, blant annet fordi denne typen relasjoner innebærer praktisk og følelsesmessig støtte. Engasjement i lokale aktiviteter, foreninger og organisasjoner fremmer fellesskap som bidrar til en god mental helse.

C

Gjør noe meningsfylt

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å ha utrettet noe. Det gir en følelse av effektivitet og en sterkere selvfølelse – alt dette er viktig for en god mental helse. Likeledes har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre og det å bidra til fellesskapet, en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og det å ha et mål med livet.

Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt.

Hva vil det si å være mentalt sunn?

Å være mentalt sunn betyr at man for det meste har det godt med seg selv og livet sitt, og at man fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. Man nyter de enkle tingene i livet, føler seg optimistisk med hensyn til fremtiden og er interessert i det som skjer rundt en.

Å være mentalt sunn betyr også at man er i stand til å håndtere alminnelige problemer og begivenheter som oppstår i løpet av livet – med hjelp fra venner og familie, når det er nødvendig. Gode venner gjør gode perioder i livet bedre samt at man holder ut i dårlige tider.

Det vi gjør for å holde oss fysisk sunne, som for eksempel å være fysisk aktive, spise sunt og kun drikke alkohol i moderate mengder, er også bra for den mentale helsen.

Mental helse handler også om å kunne finne ro og å gi seg selv lov til å la være å delta på aktiviteter når man får følelsen av at det blir for mye for en. Det er svært individuelt hvor mye hver og en av oss orker av gangen. Det er en god idé å prioritere å legge vekt på de aktivitetene man føler gir en positiv energi.

Det er viktig å være åpen om hvordan vi har det. Å kunne snakke om følelser, gleder og frustrasjoner er en enorm hjelp i hverdagen. Forsøk å svare ærlig når noen spør hvordan du har det, og spør også om hvordan andre i din omgangskrets har det.