Gjør noe aktivt

Helt enkelt handler det om å gjøre noe.

Du kan holde deg fysisk aktiv på utallige måter – ved å gå en tur, drive med hagearbeid, spille fotball, svømme eller løpe en tur, danse eller rydde opp i boden, leke med barna dine på lekeplassen. Du kan holde deg sosialt aktiv ved å bruke tid med familien din, barna dine, venner og kollegaer, du kan snakke med naboene dine eller folk, du møter på din vei, du kan synge i kor, eller være med i en klubb eller en forening. Du kan holde deg mentalt aktiv ved å lese en bok, løse en sudoku, spille et spill, gå på kino, besøke et museum, reparere sykkelen din, eller gjøre andre aktiviteter som krever konsentrasjon. Du kan holde deg spirituelt aktiv ved å meditere, gå en stille tur i parken, i skogen eller langs vannet, delta i gudstjenester, drive med tai chi eller yoga. Du kan også snakke med en venn om de store spørsmålene i livet…

Mange aktiviteter, som å gå på museum sammen med venner eller familie, involverer fysiske, sosiale og mentale aspekter på én gang. På denne siden finner du informasjon fra ulike aktører som har aktiviteter du kan engasjere deg i. Du finner også informasjon om ulike prosjekter vi har i Norge hvor ABC for mental sunnhet brukes som ramme.

Mindful colouring

«Fargelegging kan være et hyggelig alternativ til meditasjon eller mindfulness og kan være hensiktsmessig for å redusere angst,» sier forskere. «Særlig har fargelegging av en mandala (en rund figur) vist seg å være den mest gunstige formen av fargelegging for å redusere angst.»

Våre partnere i Australia har laget et dokumentet med 10 forskjellige mønstre for fargelegging, og vi har nå laget en norsk versjon i samarbeid med dem.

Last ned og skriv det ut her!

Gatekunst i Bergen

Ruth Marie Donovan arbeider på Campus Kronstad hvor hun er lærer på 3-studieåret på sykepleierutdanningen. Der har hun ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. De 2 siste årene har hun tatt studentene med meg ut på asfalten og arbeidet for å fremme helse for mennesker på gaten. De har utviklet «trygghetspakken» og trygghetskortene og arbeidet for å skape et helsefremmende og kjærlig språk i rusfeltet og på gaten. Verdighet er essensielt i arbeidet med å starte helsefremmende prosesser. I den forbindelse har de også arbeidet for å få opp gatekunst/helsefremmende budskap i tunellen til Strax-Huset. Dette samarbeidet har de med AFK (Afk- Street art). Godkjenning er på plass fra Bergen kommune og Statens veivesen til at vi får lov å spraye/male tunellen.

Bildene vedlagt er fra workshopen på HVL fredag 23.03 hvor sjablongene ble laget.
Selve malingen i tunellen skjedd torsdag 05.04 klokken 17.

Arna Aktiv

Arna Aktiv er et byomfattende rehabiliteringstiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Det ligger i Indre Arna, like utenfor Bergen. Arna Aktiv fremmer helse ved bruk av fysisk aktivitet i et støttende fellesskap.

Arna aktiv bruker ABC som et rammeverk i oppbyggingen av sitt tilbud:

A: Gjør noe aktiv

De går opp Stoltzekleiven

B: Gjør noe sammen

De går i lag og er sammen om slitet. De hilser på ukjente som også ”slit” seg opp trappene. De har noen felles med de rundt dem.

C: Gjør noe meningsfullt

De trener mot arrangementet Stoltzekleiven Opp. De har et felles mål og det voksende terrenget blir mer meningsfullt

Kjernen i Arna Aktiv er fysisk aktivitet i positive sosiale og fysiske omgjevnader. Å gå på fjelltur i lag med støttende mennesker skaper en god ramme for å utforske hva liv man ønsker å leve. Stressnivået går ned. Positive og kreative tenker dukker opp. I tillegg kan mennesker prate sammen og utforske livet sammen.

Les mer om Arne Aktiv her og følg på sosiale medier

Doktorgrad NMBU

Hensikten med PhD-prosjektet er å implementere Act-Belong-Commit (ABC) perspektivet blant kommuneansatte fra ulike sektorer i en norsk kommune, og samtidig øke kunnskapen om hvordan fremme psykisk helse, basert på ABC-perspektivet. I samarbeid med den valgte kommunen vil man anvende aksjonsforskning for å undersøke hvordan ABC-perspektiver har gitt økt kompetanse blant kommunens ansatte i å fremme mental helse i befolkningen. Phd kandidat i prosjektet er Heidi Bjøntegaard

#Verkstedet på Dialog

Act-Belong-Commit for deg som ønsker å forbli rusfri

Om tilbudet

Som deltaker i programmet vil du møte en aktivitetsleder som engasjerer seg i hvem du er, hvor du er i ditt liv og din vei videre.

På verkstedet finner du andre med liknende erfaringer og utfordringer som du selv opplever. Vi er opptatt av hva som er viktig for deg og vi legger til rette for at du skal kunne påvirke innholdet i programmet.

Varighet

Programmet varer i 12 uker med verksted 1–2 ganger i uken.

Deltakerne kan bestemme om gruppen skal fortsette videre i egen regi.

Oppstart

Ta kontakt for påmelding, oppstartsdato og andre

spørsmål.

Kontakt: dialog@diakonhjemmet.no

Folg på sosiale medier her.

#Gårforlivet

Kampanjen #Gårforlivet ble etablert 1. november 2015 og er bygget opp som en sosial media kampanje etter ABC-modellen. Aktiviteten er å gå, tilhørigheten skapes gjennom facebook og gjennom fellesturer, og commitment skapes gjennom opplevelsen av å være til betydning og motivasjon for andre. Alle som vil kan delta og alle som vil kan dele bilder under emneknaggen #Gårforlivet. Hittil er over 8 500 bilder delt og bildene strømmer fortsatt inn. Turene kan man gå alene eller i flokk. Turene kan være korte, lange og alle kan velge om de vil rusle, labbe, gå, wogge, jogge eller litt av alt. Det viktigste er å være i aktivitet, oppleve fellesskap og tilhørighet og det å være av betydning for andre.