Verkstedet på Dialog

Vi du være deltaker i en av Verkstedets grupper i løpet av våren 2018?

– et gratis gruppetilbud for personer som ønsker støtte i prosessen med å mestre rus. Gruppa møtes 1-2 dager pr uke i en 12-ukers periode. Deltakerne har stor innvirkning på selve gruppeinnholdet. Første samling starter med at deltakerne selv blir enige om hvordan man ønsker å ha det i gruppa og hvilke mål man setter seg for 12-ukers-perioden. Videre blir gruppa enige om hvilke aktiviteter de ønsker å engasjere seg i sammen.

Aktivitetsleder vil i prosessen legge til rette for at gruppa gjennomfører aktivitet.

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt på e-post dialog@diakonhjemmet.no, telefon 22 96 38 38 eller mobil 476 29 454