Veiviserprosjektet i Rogaland – når «autonomi» og «brukermedvirkning» fusjonerer med «beste faglige praksis»

Vi har fått informasjon fra Inger Kari Nerheim (Stavanger Universitetssjukehus) som jobber med et spennende prosjekt i Rogaland: når «autonomi» og «brukermedvirkning» fisjonerer med «beste faglige praksis»

Les mer om prosjektet her.