Trygghetspakken fordi Bergen bryr seg

Disse kortene er en del av et prosjekt som heter «Trygghetspakken». Trygghetspakken er delt i 3 ulike pakker: Omsorgspakken, Varmepakken og Sprøytepakken. Tanken med dette er at pakkene skal inneholde ulike artikler som hygieneprodukter i Omsorgspakken, varm suppe/drikke og buffer i Varmepakken, rent injiseringsutstyr i Sprøytepakken.

   

"Du er ikke alene. Bergen støtter deg."

— Trygghetspakken

Pakkene trenger også håp og kjærlighet. Derfor har vi laget disse kortene. De har oppmuntrende ord som skal forstyrre tankene på en positiv måte. I tillegg inneholder de informasjon om ulike lavterskeltilbud, med adresse og telefonnummer.

  

"Alle har noe å jobbe med. Du kan legge deg ned eller ta opp kampen. Men du behøver ikke å ta den alene."

— Trygghetspakken

Målgruppe er dette prosjektet er rusavhengige i Bergen. Prosjektet inngår i emnet helsefremmende og forebyggende arbeid på sykepleierutdanningen på HVL i Bergen.