Veileder for recoveryorientering av praksis

Ved Mestringsenheten i Sandnes kommune ønsker man å jobbe mer recoveryorientert. Derfor har de utviklet en egen veileder for sine ansatte.

Les mer her.