Inspirasjonsdag i Ullensaker kommune

10. april arrangerte Ullensaker kommune i samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) en  inspirasjonsdag med tema «Alle har en psykisk helse». Dagen ble arrangert på Ullensaker rådhus med over 80 kommunalt ansatte som deltok. Formålet med dagen var å spre informasjon om psykisk helse og psykisk helsefremmendearbeid, og hvordan kommunen kan tilrettelegge sine tjenester for å fremme psykisk helse. Dagen åpnet med Arne Holte (professor emeritus i helsepsykologi) som presenterte foredraget «Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi». Ruth Marie Donovan (Høgskolen på Vestlandet) presenterte ABC perspektivet, hvordan hun har tatt med seg dette perspektivet til Norge og hvordan hun bruker det i sitt arbeid med blant annet rus, recovery og i kampanjen #Gårforlivet. Heidi Bjøntegaard (PhD-kandidat, NMBU) presenterte ABC-prosjektet hun har i samarbeid med Ullensaker kommune og viste til noen eksempler på hvordan ABC perspektivet kan benyttes i kommunalt arbeid. Til slutt presenterte Karen Therese Sulheim Haugstvedt (Ahus) og Merethe Strand (Fenstad skole) sitt arbeid «Livsmestring i skolen: SAVE-metodikk innenfor ABC-rammen» blant elever på 5. og 6. klassetrinn på Fenstad skole i Nes kommune.

Heidi Bjøntegaard og Ruth Kjærsti Raanaas