RØST 2017

RØST 2017 ble avholdt 30. august med tilsvarende suksess som den første konferansen i 2016. Årets konferanse hadde 330 deltakere. Programmet var bygget rundt hovedtemaene innovasjon og nyskaping, «The Power of Love» – RØST Bok nummer to,  Brukerstyring og menneskerettigheter og til slutt #Gårforlivet.

Arrangørene sier at dette er en arena hvor mange opplever at alle likestilles og alle har en røst. Konferansen er et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin og Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering og Stiftelsen Bergensklinikkene.

«Drømmer er til for å skapes på nytt.»

- mor som har mistet sin sønn
The power of love, RØST bok nr 2

RØST er også navnet på den bevegelsen som startet i arbeidet med RØST! I RØST står brukere, pårørende og fagfolk sammen for innovasjon og nyskaping, kvalitet og medvirkning i tjenestene, samt mobilisering av helsefremmende tiltak og Recovery for alle.

Konferansen jobber etter den helsefremmende filosofien som definerer helsefremmende arbeid til å være;  … den prosess som gjør mennesket i stand til å bedre, og bevare sin egen helse. RØST er 80% brukerstyrt og deltakerne på konferansen er fordelt 50/50 mellom brukere/pårørende og fagfolk/ansatte. Brukere og pårørende går gratis. Mer om årets konferanse kan du lese på sidene til Bergensklinikkene