ABC inn i Regjeringens nye strategi for psykisk helse (2017-2022) Mestre hele livet.

Regjeringen lanserte nylig sin strategi for psykisk helse for 2017-2022 «Mestre hele livet». Vi ser med glede at ABC programmet nevnes i kapittelet som omhandler psykisk helse som likeverdig del av folkehelsearbeidet.

I innledningen av strategien skriver regjeringen: «Psykt normalt. De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte. […] Vi har alle en psykisk og en fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve å ha det både godt og vondt – både på utsiden og på innsiden. Det er helt normalt. Psykt normalt.».

Det er helt normalt. Psykt normalt.

— Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Det er nettopp dette ABC handler om. At det å snakke om og å ta vare på sin mentale helse skal bli sett på som like normalt som det å ta vare på sin fysiske helse.

Formålet for programmet er å “bedre folks mentale helse og velvære ved å styrke individuell motstandsdyktighet og å bygge samhørighet i lokalsamfunnet.”

De spesifikke målene for ABC er:

(i) å øke folks bevissthet om at det, på samme måte som det er noe en selv kan og bør gjøre for å styrke og opprettholde sin fysiske helse, er noe man kan og bør gjøre for å styrke og opprettholde sin mentale helse;

(ii) å øke bevissthet om aktiviteter som styrker og opprettholder mental helse og velvære;

(iii) å øke deltakelse i aktiviteter som styrker mental helse og velvære; og

(iv) å bygge samhørighet i lokalsamfunn ved å bygge samarbeid mellom organisasjoner rundt et samlende tema som fremmer positiv mental helse

Regjeringen skiver om ABC at de ønsker å se på muligheter for å teste ut programmet. For oss betyr anerkjennelsen dette gir programmet mye og vi håper det gir rom for mange spennende satsninger med ABC som ramme rundt om i hele landet. Vi ser fram til samarbeidet med myndighetene på dette området.