«Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen!

På onsdag, ble det lansert en spennende aksjon i ABC-prosjektet i Trøndelag.

«Hodebra» er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra.

Kampanjen er en del av en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag som er basert på ABC-rammeverket. «Hodebra» handler om å oppfordre folk flest til å gjøre noe aktivt, gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i hverdagen. «Hodebra» er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune.

Lanseringen har blitt framskyndet til påsken 2020 pga Korona-situasjonen. Denne er en periode som er utfordrende for oss alle, og nå er mer enn noen gang viktig å ha fokus på det som kan fremme vår psykiske helse. Opplegget og grafisk design er utviklet i samarbeid med ungdom, som skal være en viktig målgruppe framover.

«Hodebra» inngår i prosjektet ABC – for bedre mental sunnhet (2019-2021) som Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors er vertskap for. Dette er en del av et langsiktig samarbeid mellom de 38 partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Les mer på deres nettside og følg «hodebra» på sosiale medier!

Facebook-side

Følg «hodebra» på Facebook her.

Infosiden

Her kan du lese mer om kampanjen, dele dine tips og prøve «hodebra» filteret med Facebook-kamera.

«Hodebra for mæ og deg»

Trenger du litt inspirasjon eller har du en aktivitet på gang som er «hodebra» for deg? Sjekk ut Facebook-gruppen «hodebra for mæ og dæ» her.

Kilde: www.hodebra.no