Darci Miller fra Act-Belong-Commit (ABC), Mentally Healthy Western Australia kommer på besøk til Norge i uke 35 som en del av hennes tur gjennom Europa.

Vi inviterer alle interesserte til en workshop/fagdag hos oss tirsdag, 27. august 2019 fra kl. 10.00-15.00 på Akershus universitetssykehus HF (Undervisningsrom 4 Nye Nord, u.etg).

Workshopen vil ha fokus på «Youth Connectors», et initiativ for bedre mental helse. Darci har ledet programmet i Australia og skal snakke om hvordan de har arbeidet med det. Programmet retter seg til ungdom mellom 16-25. Ungdom læres gjennom en workshop opp til å bli «connector», en som kan hjelpe og oppmuntre andre jevnaldrende til å delta i aktiviteter som er bra for mental sunnhet.

 

Målet med programmet er:

-Å øke bevissthet om og oppmuntre ungdommer i Vest-Australia til å tilstrebe sunne mentale vaner. Det samme er like aktuelt for ungdommer her i Norge.

-Å øke resiliens blant ungdommer mellom 16 og 25 år i både i landlige og urbane områder

-Å øke bevissthet om mental helse for å omfatte velvære, senke stigma rundt psykisk lidelser, og oppfordre andre ungdommer til å søke hjelp om nødvendig

-Å øke deltakelse i aktiviteter som fremmer mental helse

For mer informasjon om «Youth Connectors»:
https://www.actbelongcommit.org.au/programs/youth-connectors

Praktisk info:
-Kr 200,- inkl. lunsj og forfriskninger
-Workshopen holdes på engelsk
-Påmeldingsfrist: torsdag, 22. august 2019

Påmelding: https://www.kompetansebroen.no/kurs/ungdom-hjelper-ungdom-workshop-for-bedre-mental-helse-med-abc/

Vi håper så mange som mulig kan delta. Del gjerne arrangementet med andre!